در استان همدان تنوع غذایی زیاد است و علاوه بر انواع غذاهای رسمی که در غذاهای ایران آورده شده؛ برخی از انواع غذاهای محلی نیز رواج دارد. غذاهای محلی این خطه عبارتند از: كوفته همدانی،آش بروش ( boros )، تله كنجی(talakonji )، تاماشی، سركوله و...


در استان همدان علاوه بر غذاهای اصلی اقسام شيرينی ها از جمله برساق، سوجوق، باسوق، پپكه چوک، نان نارگیلی و تهیه و مصرف انواع مرباها نیز رواج دارد. ترشی های مختلفی نیز در استان همدان تهیه می شوند و به عنوان چاشنی مورد استفاده قرار می گیرندکه ترشی رب ميوه، ترشی ليته، فلفل ترشی، شور فلفل و ... از جمله ی این چاشنی ها هستند.

شیرینی سنتی همدان نیز کماج است. نوعی نان که هیچ آمیزه‌ای ندارد اما بسیار پرطرفدار است. بهترین کماج‌های همدان را می‌توان از شیرینی‌فروشی‌های خیابان بوعلی و منطقه 600 دستگاه خرید.